Tags: İşverenin onaylı deftere ilişkin yükümlülüğü nedir?

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İşverenin onaylı deftere ilişkin yükümlülüğü nedir?

İşverenin onaylı deftere ilişkin yükümlülüğü nedir? 09/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde onaylı defter; “İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki […]

Read More