Tags: iş sağlığı

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Yapı sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar nelerdir?

Yapı sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar nelerdir? 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan İnşaatlarda İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İyileştirilmesi İşbirliği Protokolü (2010-2011) – Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında protokol imzalanmıştır. – 5 ilde 4225 yapı denetim elemanına iki günlük İSG eğitimleri verilmiştir. • Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve […]

Read More

Kömür sektörüne yönelik ayrı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarılmasına ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir?

Kömür sektörüne yönelik ayrı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarılmasına ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir? Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331 sayılı Kanun kapsamındaki tüm maden işyerlerini kapsamaktadır. Yönetmeliğin ekleri kapsamında Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler başlıklı Ek- 3 bölümünün 10 uncu bölümünden itibaren grizulu maden ocaklarına özel […]

Read More

Maden ocakları için İSG açısından yürütülen çalışmalar nelerdir?

Maden ocakları için İSG açısından yürütülen çalışmalar nelerdir? Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki ek önlemler başlıklar halinde aşağıda özetlenmektedir. • Üç boyutlu yer altı çalışma planının elektronik ortamda hazırlanması, • Başyukarılarda insan ve malzeme yollarının ayrılması, • Madenlerde insan naklinin yapıldığı yollarda eğim 18 dereceyi geçmemesi, geçmesi halinde ise mekanik taşıma yapılması, […]

Read More

“Asbest” konusunda farkındalık oluşturmak için ne tür çalışmalar yürütülmektedir?

“Asbest” konusunda farkındalık oluşturmak için ne tür çalışmalar yürütülmektedir? İşyerlerinde yapılan iş hijyeni ölçüm test ve analizleri, mevzuat gereği zorunlu kılınan risk değerlendirmesi çalışmalarının bir parçasıdır. Bu nedenle öncelikli olarak işyerinde risk değerlendirmesi çalışmanızın taslağını çıkartmalı ve bu taslakta tespit edilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin hangilerinin ölçümünün yapılması gerektiğine karar verilmelidir. Daha sonra bu […]

Read More
1 2 9 766