Tags: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu kurumlarında nasıl sağlanır?

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu kurumlarında nasıl sağlanır?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu kurumlarında nasıl sağlanır? 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun ile 6331 sayılı Kanun’un 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiş olmakla birlikte meri Kanun’un risk değerlendirmesi, acil durum planları, yangınla mücadele, sağlık gözetimi, iş kazalarının bildirimi, çalışanlara iş […]

Read More