Tags: iş güvenliği

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri İş sağlığı ve güvenliği teknoloji, ekonomi, hukuk, tıp – fizyoloji ve toksikoloji – ergonomi, fizik ve kimya dahil olmak üzere birçok bilimsel alanla ilgili konularda sanayi ve faaliyetlere özgü değişen kapsamlı multidisipliner bir alandır. İlgi alanı oldukça çeşitli olmasına rağmen iş sağlığı ve güvenliği bazı temel ilkelere sahiptir. Aşağıda […]

Read More

İş Sağlığı ve Güvenliğini Kimin İşidir ?

İş Sağlığı ve Güvenliğini Kimin İşidir? İSG bir ekip işidir. Belli bir çalışan sayısının üzerinde olan iş yerlerinde isg kurulu kurma ve tehlike sınıfına göre değişen aralıklarla (az tehlikeli: 3 ayda 1, tehlikeli 2 ayda 1, çok tehlikeli ayda 1) toplanma ve işletmenin isg ihtiyaçlarını ve uygunsuzluklarını tartışma ve karara bağlama yükümlülüğü vardır. Genel olarak […]

Read More

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı Çalışanları Güvenliğini Sağlamak: İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Üretim Güvenliğini Sağlamak: Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir. İşletme Güvenliğini Sağlamak: İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz […]

Read More

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını yapacak olursak. “işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.İş sağlığı ve güvenliği- İSG olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, […]

Read More
1 7 8768