Tags: iş güenliği

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin hizmet süreleri nasıl belirlenir?

İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin hizmet süreleri nasıl belirlenir? 20.7.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca iş güvenliği uzmanları ve […]

Read More