Blog

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş-Yerlerinde-Acil-Durum-Organizasyonu

İş Yerlerinde Acil Durum Organizasyonu

Acil durum, iş yerinin tamamı veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

İş yerlerinde karşılaşılabilecek acil durumlar şu şekilde sıralanabilir: 

 • Yangın
 • Patlama
 • Tehlikeli kimyasal madde yayılımı
 • Doğal afetler
 • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olay ve kazalar
 • Gıda zehirlenmesi
 • Sabotaj

Yapılan işin niteliğine bağlı olarak diğer acil durumlar da acil durum planına dâhil edilmelidir.

 Acil durum planı hazırlamanın amaçları; 

 • Acil durumlara karşı her zaman hazır bulunulması,
 • Acil durumların neden olduğu durumların hızlı ve etkili bir biçimde sınırlandırılması,
 • Acil servis hizmetlerinin iş yerine ulaşıp durumu kontrol altına almasına kadar acil durumun yönetilmesi,
 • Dışarıdan gelen acil durum ekiplerine bilgi verilmesi ve ekipmanla yardımcı olunması,
 • Tüm çalışanların ve çevredekilerin acil durumların olumsuz etkilerinden korunmasının sağlanması

şeklinde sıralanabilir.

Acil durum planı hazırlanırken aşağıda yer alan aşamalar ve içerik dikkate alınır.

Acil durumlar belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:  

 • Risk değerlendirmesi sonuçları
 • Yangın ve kimyasal maddelerden kaynaklı yayılım ve patlama ihtimali
 • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar
 • Doğal afetler
 • Sabotaj

İş yerlerinde acil durumlara müdahale ve acil durumlarla mücadele için arama kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım ekipleri görevlendirilmeli ve yılda en az bir kere tatbikat yapılmalıdır.

Kaynak : www.megep.meb.gov.tr (mesleki gelişim iş sağlığı ve güvenliği – Megep)