Denizhan OSGB

İş Yeri Risk Analizi

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk Analizi, işyerinde meslek hastalığı ve iş kazasına neden olabilecek riskleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak üzere öncelikli olarak yapılan ‘’belirleme’’çalışmalıdır. Risk Analizi yapmak için izlenecek yol ve yöntemler prosedürü şöyledir:

 

İşyerlerinde farklı birimler ve eklentiler vardır ve bunların herbirinde;

  • Yapılan işler,
  • Çalışma ortamları,
  • Çalışma koşulları
  • Kullanılan malzeme ve donanımlar,
  • Çalışan insanlar
  • Tehlikeler ve tehlikeli durumlar

Risk analizi konusunda riskler birbirinden farklıdır. Bu nedenle yapılacak sağlık risk analizi ve analizleri belli bir sistematik içinde ve farklı olarak yapılmalıdır.