Denizhan OSGB

İş Sağlığı Eğitimleri

Denizhan OSGB olarak firmanız için görevlendirilen iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerimiz ile resmi gazetede yayınlanan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için, çalışanlarınıza  aşağıdaki konuları içeren iş sağlığı eğitimi veriyoruz.

Bu eğitimler başlıca şu konulardan oluşur ;
* Meslek hastalıklarının sebepleri,
* Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
* Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
* İş yerinde hijyen eğitimi