Blog

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

OSHA Standartlarının Enerji Sektöründe Uygulanması

Enerji sektörü, insanların günlük yaşamlarında önemli bir rol oynayan enerji kaynaklarını üretmek, dağıtmak ve kullanmakla ilgilenir. Ancak, enerji sektörü işleri, yüksek riskli faaliyetler içerebilir ve çalışanlar için ciddi sağlık ve güvenlik riskleri taşıyabilir. Bu nedenle, ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA), enerji sektörü işleri için özel standartlar oluşturmuştur. OSHA standartları, enerji […]

Read More

Enerji Sektöründe Sphere Projesi Uygulaması

Enerji sektörü, hayati öneme sahip bir sektördür ve afetler, sektörün operasyonlarına ve hizmetlerine ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle, afet durumlarında enerji sektörünün hazırlıklı olması gerekmektedir. Sphere Projesi, acil durumlarda insani yardım sektörünün uygun bir şekilde yanıt vermesi için geliştirilen bir kılavuzdur. Bu kılavuz, afet durumlarında enerji sektörünün de uygun bir şekilde yanıt vermesini sağlamak için […]

Read More

İş yeri ecza dolaplarında hangi malzemeler bulunmalıdır?

Kişisel ilk yardım paketleri; kazaya uğrayanın ilk yardımcı gelinceye veya bir sağlık tesisine gönderilinceye kadar, kendi kendine gerekli pansumanı yapacak veya ağrısını giderecek nitelikte malzeme ve ilaçlarla donatılmalıdır. Yönetmeliğe göre : Kişisel ilk yardım paketleri, maden, tünel, yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan, dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir. […]

Read More

Ecza dolaplarında bulunan ürünler hangi durumlarda kullanılır?

DENİZHAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. İLKYARDIM VE (ECZA) DOLABI PROSEDÜRÜ   GÖREV ADI İlk yardım Temel Uygulamaları ve Ecza Dolabı Kullanımı   AMAÇ Denizhan OSGB bünyesinde kullanılan ecza dolaplarının içerikleri belirlenerek, malzemelerin doğru ve amaca uygun kullanılmasını sağlamak ve kontrol formları oluşturularak denetimlerinin sürekliliğini sağlamak.   KAPSAM Denizhan OSGB […]

Read More
1 2 11 738