Blog

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş yeri ecza dolaplarında hangi malzemeler bulunmalıdır?

Kişisel ilk yardım paketleri; kazaya uğrayanın ilk yardımcı gelinceye veya bir sağlık tesisine gönderilinceye kadar, kendi kendine gerekli pansumanı yapacak veya ağrısını giderecek nitelikte malzeme ve ilaçlarla donatılmalıdır. Yönetmeliğe göre : Kişisel ilk yardım paketleri, maden, tünel, yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan, dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir. […]

Read More

Ecza dolaplarında bulunan ürünler hangi durumlarda kullanılır?

DENİZHAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. İLKYARDIM VE (ECZA) DOLABI PROSEDÜRÜ   GÖREV ADI İlk yardım Temel Uygulamaları ve Ecza Dolabı Kullanımı   AMAÇ Denizhan OSGB bünyesinde kullanılan ecza dolaplarının içerikleri belirlenerek, malzemelerin doğru ve amaca uygun kullanılmasını sağlamak ve kontrol formları oluşturularak denetimlerinin sürekliliğini sağlamak.   KAPSAM Denizhan OSGB […]

Read More

Yapı sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar nelerdir?

Yapı sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar nelerdir? 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan İnşaatlarda İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İyileştirilmesi İşbirliği Protokolü (2010-2011) – Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında protokol imzalanmıştır. – 5 ilde 4225 yapı denetim elemanına iki günlük İSG eğitimleri verilmiştir. • Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve […]

Read More

Kömür sektörüne yönelik ayrı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarılmasına ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir?

Kömür sektörüne yönelik ayrı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarılmasına ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir? Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331 sayılı Kanun kapsamındaki tüm maden işyerlerini kapsamaktadır. Yönetmeliğin ekleri kapsamında Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler başlıklı Ek- 3 bölümünün 10 uncu bölümünden itibaren grizulu maden ocaklarına özel […]

Read More
1 2 10 738