Author: denizhanadmin

Denizhan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş yeri ecza dolaplarında hangi malzemeler bulunmalıdır?

Kişisel ilk yardım paketleri; kazaya uğrayanın ilk yardımcı gelinceye veya bir sağlık tesisine gönderilinceye kadar, kendi kendine gerekli pansumanı yapacak veya ağrısını giderecek nitelikte malzeme ve ilaçlarla donatılmalıdır. Yönetmeliğe göre : Kişisel ilk yardım paketleri, maden, tünel, yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan, dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir. […]

Read More

Ecza dolaplarında bulunan ürünler hangi durumlarda kullanılır?

DENİZHAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. İLKYARDIM VE (ECZA) DOLABI PROSEDÜRÜ   GÖREV ADI İlk yardım Temel Uygulamaları ve Ecza Dolabı Kullanımı   AMAÇ Denizhan OSGB bünyesinde kullanılan ecza dolaplarının içerikleri belirlenerek, malzemelerin doğru ve amaca uygun kullanılmasını sağlamak ve kontrol formları oluşturularak denetimlerinin sürekliliğini sağlamak.   KAPSAM Denizhan OSGB […]

Read More

İŞ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Read More